Карта на сайта

Скъпи приятели!

Вие направихте добрия избор. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” се намира в един исторически и културен център на България, със своя неповторима атмосфера за учене и развлечения.

През 1963 г. на историческия хълм Света гора се поставя началото на едно ново средище на хуманитарното образование. Създаденото висше училище е достоен продължител и законен наследник на вековни традиции, заложени от прочутата през XIV век Търновска книжовна школа на патриарх Евтимий. Великотърновското висше училище бързо се утвърждава и през 1971 г. с държавен указ е обявено за университет – вторият в страната и първият извън столицата.

Днес ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е авторитетен център за хуманитаристика и изкуство, с широки международни контакти и високо национално и международно признание. Университетът има държавна акредитация за обучение по повече от 60 специалности, осигурени с модерна учебна база и високо квалифициран преподавателски състав.

Великотърновският университет поддържа своите традиции и  същевременно е отворен за модерните форми, методи и средства във висшето образование. Израз на това отношение е създаването на центъра, който утвърждава нови образователни технологии като следдипломното дистанционно обучение по широк спектър от магистърски програми.

Възможностите за избор при нас са много. Използвайте ги!

 


Центърът за дистанционно обучение  към Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” е създаден с решение на Академическия съвет от 28.03.2016г. като организационно звено от цялостната структура на университета и е наследник на Центъра за образователни технологии, създаден през 2002 г. Основната задача на Центъра е да насочва, координира и осигурява технологически дейностите на факултетите в областта на съвремнните образователни технологии. Центърът осъществява и самостоятелна консултантска, развойна и внедрителска дейност в областта на новите образователни технологии.

Непосредственото ръководство на Центъра се осъществява от директор.

Начало /Български  Home /English